Poldermanie

Lief dagboek – Bram Moszkovicz

Lief dagboek – Bram Moszkovicz

Vrijdag 26 oktober 2012

Enige tijd geleden verscheen voormalig huisgenote (hierna te noemen ‘Eva’) met een gealarmeerd ogende gelaatsuitdrukking in de woonkamer, in haar handen een bundeltje correspondentie dewelke op ons woonadres was bezorgd. Zij oogt altijd lichtelijk gealarmeerd, doch mijn interpretatie van de blik die zij mij op voornoemd moment ten beste gaf bleek geen onjuiste. De stapel enveloppen bevatte namelijk een laatste oproep gericht aan ondergetekende (hierna te noemen ‘mij’), met het vriendelijke verzoek in de komende week deel te nemen aan de zoveelste bijscholingscursus. Ik vraag mij oprecht af waar men denkt dat ik de tijd vandaan kan halen voor dergelijke activiteiten. Immers: RTL Boulevards heer Verlinde verwacht een regelmatige acte de présence van mij; bovendien zijn er DWDD, de heren Pauw en Witteman en legio niet nader te definiëren podia waar ik geacht word te verschijnen. Voorts werk ik aan mijn nieuwe boek. Ik kan niet anders concluderen dan dat ik geen tijd kan vrijmaken voor die, om het eens oneerbiedig te verwoorden, overbodige flauwekul.

Zondag 28 oktober

Ochtend doorgebracht in joggingpak met de zaterdagkaternen. Nogmaals nagedacht over cursusoproep als bedoeld en beschreven op vrijdag 26 oktober jongstleden, doch niet van mening veranderd. ‘s Middags met Eva aan onze stukken voor de Telegraaf geschaafd. Haar gevraagd hoe het mogelijk is dat onze relatie is geseponeerd. “Wanneer we hadden afgesproken te dineren”, antwoordde zij, “had je minder vaak een collega moeten sturen zonder dat ik dat van te voren wist.” Haar gevraagd of er mogelijkheid bestaat in hoger beroep te gaan tegen haar uitspraak, doch zij antwoordde met een ferm ‘neen’.

‘s Avonds aan keukentafel schattige kraanvogeltjes gevouwen van eurobiljetten, middels de Japanse origami-techniek. Heb reeds anderhalve ton in contanten tot gevederde vriend verwerkt. Ben van plan er te zijner tijd de kerstboom mee op te tuigen teneinde een knusse kerstsfeer te bewerkstelligen.

Maandag 29 oktober

Schikking getroffen voor ontdoken belastingen. Terstond benaderden diverse media mij met vragen omtrent de schikking. Heb mijn kaken stijf op elkaar gehouden. Men zou fiscus voor gek verklaren wanneer ontdekt wordt dat deze van mij verlangt dat ik slechts de helft van het ontdoken bedrag betaal (vermeerderd met een schappelijke boete) mits ik het contant en in de vorm van een origami-boeket overhandig. Aangezien ik enkel de techniek van het kraanvogeltjes vouwen beheers zal ik daarvoor dan wel op cursus moeten. Morgen uitspraak in de zaak betreffende (o.a.) het aannemen van contanten van clientèle. Ik heb er een zeer goed gevoel over.