Poldermanie

Moslimvrees (verschenen in Trouw)

Moslimvrees (verschenen in Trouw)

Deze week heb ik me zitten verkneukelen op arrestaties, schuldbekentenissen en… de val van het Kabinet! Mijn voorpret bleek voor niets. J. Plooy, Officier van Justitie in het Hofstadproces, had een fikse en duidelijke beschuldiging geuit: “Angst aanjagen kan al terrorisme zijn.” Daarmee was dus aangetoond dat de Kamer vol terroristen zit, kranten worden volgeschreven door terroristen en omroepen terroristische bolwerken zijn waar je U tegen zegt. “Wie de schoen past”, zei ik tegen mezelf, en wachtte wie hem aan zou trekken. Maar iedereen liet deze schoen voor wat-ie was. Ik zeg niet dat er níets aan de hand is, maar bent U ooit bedreigd door allochtone hangjeugd? Ik niet.

Ook heb ik nog nooit een verdacht pakketje gezien, zelfs geen ietepietepeuterig mini-verdacht pakketje. Ik zie wel eens iemand met een hoofddoek of baard. Dat zijn De Moslims. Ik zou gillend weg moeten rennen. Want ‘De Moslim’ is niet alleen ‘Aanhanger van het islamitisch geloof’, hij is ook synoniem geworden voor werkschuw, onaangepast, terroristisch en ander angstaanjagends. Moslims in traditionele kleding die in de trein een bidplaats zoeken, vraag je niet: “Zoekt u iets, kan ik u misschien helpen?” Nee, je belt de politie en die ontruimt de trein. Na deze gebeurtenis waren we volgens de media weer eens ‘geschokt’: Zijn we wel voorbereid op ‘zulke calamiteiten’? Drentelende allochtonen zijn tegenwoordig dus ‘calamiteiten’. Met geen woord werd gerept over de vraag waarom niemand de mannen had durven aanspreken, terwijl dat me een veel relevanter vraagstuk lijkt. Twee Vandaag is ook lekker bezig, met zijn jongerenenquête Top-X. De uitkomst van het onderzoek naar tolerantie wordt in drie categorieën verdeeld: jongeren algemeen, jongeren boven de vijfentwintig en moslimjongeren. Geen verdeling naar geslacht of desnoods geboorteplaats. Alleen de moslims zijn een aparte groep.

De presentator knipperde niet eens met zijn ogen. Hij vond het blijkbaar heel normaal dat jongeren, op basis van geloofsovertuiging, als aparte, homogene groep worden gezien. Met grote stembuigingen werd ons ‘De Mening’ van ‘De Moslims’ medegedeeld. “Een hoofddoekje mag je overal dragen”, vindt zelfs áchtenzéventíg procént van De Moslims. Op de website www.top-x.nl staan zinnen als: “Ondanks de voortdurende terreurdreiging verwacht maar 25% van de jongeren een aanslag dit jaar.”. En op het forum lees ik: “Ze meote eest mar es Nederlans lere!” En ook: “Is het nog oorlog in Turkije? Nee toch, nou dan!” Daar wordt niets over gezegd in Twee Vandaag, want laten we de boel vooral niet in een èchte context plaatsen. En wij vinden deze stigmatiserende toon van berichtgeving al normaal. Het valt ons nog amper op! Waar hebben we dat eerder in de geschiedenis gezien? Kijk, dát is nou iets om bang van te worden.