PoldermanieJules

Jules

Eens in de zoveel tijd beleef ik een Jules-de-Corte-periode. Ondanks de naam duren ze soms ook lang. En elke keer bedenk ik dat Jules de Corte één van de meest vergeten en onderschatte liedjesmakers is. Ik heb me laten vertellen dat hij vijfduizend liedjes heeft geschreven. Daarvan zijn er een flinke handvol op CD verschenen, maar veel liedjes staan alleen op LP en andere zijn helemaal niet uitgebracht en liggen muisstil in een schatkamer van een omroeparchief. En potverdorie wat is dat zonde. Want wat kon die man schrijven.

Het feest dat nooit gevierd werd bijvoorbeeld kende ik al, maar het rijmschema viel me in mijn huidige Jules-de-Corte-periode pas op.

Hoewel hij aan de stad het land had
Bewoonde hij een fluttig flatje
In het drukke hart van Hollands Randstad
Ter wille van een vaste baan
Een raam waardoor hij op de kerk keek
Zijn altijd eendere sigaretje
De vijfenveertiguurse werkweek
Gaven hem grond om op te staan

ABAC DBDC, ik vind het van een betoverende schoonheid. Behalve af en toe zo’n rijmschema als dit vallen er in zijn liedjes enorm veel virtuoze dubbelrijmen -waar ik verzot op ben- te ontdekken. Zoals in het fragment hierboven in de A’s en D’s. En verderop in het lied zingt hij ‘Omdat op zijn balkon geen wild zat/ verschafte hij zichzelf de weelde/ van twee parkietjes en een schildpad/ het stelde verder niet veel voor’. Wild zat- Schildpad, bij het horen van zo’n rijm jubel ik met gebalde vuistjes op en neer in de lucht. En hoewel ik een gigantische geweldig grote grafhekel heb aan alliteraties weet hij ze zo te doseren dat ze het lied mooier maken, in plaats van dat ze ons alleen semi-virtuoos afleiden. Sommige van de Corte’s liedjes doen wat gedateerd aan (al ben ik van mening dat ze vaak enkel door wat woorden te veranderen zo onze eeuw in getild kunnen worden) zijn virtuositeit is dat niet.

Daarom gun ik Jules de Corte een prachtige luxecassette met al zijn liedjes op CD. Jawel, gewoon álles, ook het gelegenheidswerk dat hij in opdracht schreef. De cassette zal ongeveel anderhalve meter lang zijn en standaard worden uitgevoerd met wieltjes. De superdeluxe editie wordt voorzien van een motortje zodat het zelfstandig achter de Jules de Corte-adept aan kan rijden. Is ook handig op straat, kunnen fans elkaar met een korte knik begroeten. Ik kijk er nu al naar uit.