PoldermanieTeksten Zeeuwse Blues

Teksten Zeeuwse Blues

Voor de CD Zeeuwse Blues die Polderman opnam met The Juke Joints en die in december verscheen vertaalde ze bluesklassiekers in het Zuid Bevelands dialect. Omdat niet iedereen z’n Zeeuws even goed is, en omdat de liedjes zich ontiegelijk goed lenen om eens lekker te karaoke-en kwamen er op het kantoor van Polderman Amusement en Entertainment BV nogal wat faxen binnen met de vraag of we de vertalingen misschien op het internet konden zetten. Nou, dat kunnen we. Of de spelling helemaal klopt met de officiële Zeeuwse spelling weten we niet zeker, maar we gaan er vanuit dat u er wel uitkomt.


Noe doe ze oal m’n juun uut (diggin’ my potatoes)

Noe doe ze oal m’n juun uut
Ze stuuve deur m’n ‘of
Noe doe ze oal m’n juun uut
Ze stuuve deur m’n ‘of
’t Is hosternokke mien juun
Me ze pakke oales of

Ie bosselden z’n aer
stoeng ’n stuit ‘onder d’n does
‘Ie nam d’n luxenauto, en toen
vloog t’n wee ni Hoes

Noe doe t’n oal m’n juun uut
Stuuf t’n deur m’n ‘of
’t Is hosternokke mien juun
Me ze pakke oales of

Ik o beiers, peejen, juun
Op een stikmooi lapje hrond
Ik o nooit hin vuulte, toet a ik
dat wuuf in t beede vond

Noe doe se oal m’n juun uut
Ze stekkert deur m’n ‘of
’t Is hosternokke mien juun
Me se pakt mien oales of

Noe doe se oal m’n juun uut
Ze stekkert deur m’n ‘of
Noe doe se oal m’n juun uut
Ze stekkert deur m’n ‘of
’t Is hosternokke mien juun
Me se pakt mien oales of

Ik e overoal hezocht
Ik bin ni Hoes ewist
‘k zochte ni m’n veintje
Ik weete at’n der is

Noe doe t’n oal m’n juun uut
Stuuf t’n deur m’n ‘of
’t Is hosternokke mien juun
Me ze pakke oales of

Zehhes Lieven (Tell me mama)

Zehhes Lieven
Wat most dat wuuf van joe?
Zehhes Lieven
Wat most dat wuuf van joe?
Ik zahhe d’r net nog
Me wir is se noe?

Lieven, noe bin ‘k thuus
En ‘k za es druuzig doe
Der was een wuuf ‘ier, ‘k zag der
Wat dee se ier mie joe?
Zehhes Lieven
Wat most dat wuuf van joe?
Ik zahhe d’r net nog
Me wir is se noe?

Dit is dus een dienksje
’t is aerig me t hebeurt
a ‘k thuus kom lop se wig
Slisse mie m’n achterdeure
Zehhes Lieven
Wat most dat wuuf van joe?
Ik zahhe d’r net nog
Me wir is se noe?

Ik wille weete wie a dat wuuf is
Me je zei ’t toch nie
Zoader broek me oalef an
En dien broek, die was van mien!
Zehhes Lieven
Wat most dat wuuf van joe?
Ik zahhe d’r net nog
Me wir is se noe?

Ze kwam deur m’n of ‘erend
En ze stonk ni bier
Ze liep hauw deur toen a ik riep:
Ee, jie, wat mot dat ier?!
Zehhes Lieven
Wat most dat wuuf van joe?
Ik zahhe d’r net nog
Me wir is se noe?

Zehhes Lieven
Wat most dat wuuf van joe?
Zehhes Lieven
Wat most dat wuuf van joe?
Ik zahhe d’r net nog
Me wir is se noe?


Ik è d’n biebel, ‘k bin zô blie (I got religion, I’m so glad)

Ik è d’n biebel, ‘k bin zô blie (3x)
Ja, mien, mien zu ze nie èè

Ik è m’n ouwe biebel, ‘k bin zô blie
Ja, mien, mien zu ze nie èè

Ik bidde mie m’n biebel, ‘k bin zô blie (3x)
Ja, mien, mien zu ze nie èè

M’n moeder eit d’n biebel, ‘k bin zô blie (3x)
Ja, eur, eur zu ze nie èè

Ze eit d’n ouwe biebel, ‘k bin zô blie (3x)
Ja, eur, eur zu ze nie èè

M’n oome eit d’n biebel, ‘k bin zô blie (3x)
Ja um, um zu ze nie èè

Ie eiten in z’n pooke, ‘k bin zô blie (3x)
Ja um, um zu ze nie èè

Ik hoeng es nie ’s Hravenpolder
Ik kwamme de kerreke nie in
D’n twidde kear in ’s Hravenpolder
Kwam ik ok de kerreke nie in
D’n derde keer in ’s Hravenpolder
Mocht ik we in Hot z’n ‘uus
En noe ei ik Hot en d’n biebel
Een rokke, een ‘oed en acht huus

Ik e d’n biebel, ‘k bin zô blie (3x)
Ja, mien, mien zu ze nie èè

Ik bidde mie m’n biebel, ‘k bin zô blie (3x)
Ja, mien, mien zu ze nie èè

M’n voader eit d’n biebel, ‘k bin zô blie (3x)
Ja, um, um zu ze nie èè

‘ie ei z’n ouwe biebel, ‘k bin zô blie (3x)
Ja, um, um zu ze nie èè

M’n zuster eit d’n biebel, ‘k bin zô blie (3x)
Ja eur, eur zu ze nie èè

Jong, ik hi ni ’s Hravenpolder
En ik hi omma Hot me roept
En komme ik thuus dan e ‘k van zitterdag
En hroate pan mie lekkere soep

Ik e d’n biebel, ‘k bin zô blie (3x)
Ja, mien, mien zu ze nie èè

M’n tante eit d’n biebel, ‘k bin zô blie (3x)
Ja, eur, eur zu ze nie èè

O, ik e d’n biebel, ‘k bin zô blie (3x)
Ja mien, mien zu ze nie èè

M’n broer eit d’n biebel, ‘k bin zô blie (3x)
Ja um, um zu ze nie èè

O, ik e d’n biebel, ‘k bin zô blie (3x)
Ja, mien, mien zu ze nie èè

Een vent uut Kwidamme (Georgia Women)

‘k oorden pas
van een vriendin
Een vent uur Kwidamme
Ei oaltied zin

Dus ik mo
Di ni toe
Een vent uut Kwidamme
Die wor nooit moe

‘k oorden pas
van een vriendin
Een vent uut Kwidamme
‘angt’en derin

‘k oorden ’t pas
van een meid
‘k stuuve ni Kwidamme
‘k weete wirra’t leit

Neem ’t et me
An van mien
Een vent uut Kwidamme
is net een kernien

Bin ‘k wee loaps
Weet wirrak zoek:
In een Kwidamse
Spiekerbroek

Dus ik mo
Di ni toe
Een vent uut Kwidamme
Die wor nooit moe

ȇ ik zin
Weet wirrak zoek:
In een Kwidamse
Spiekerbroek

Dopjes doe (I just want to make love to you)

Ik wil joe nie as m’n sloov’in uus
‘k oev'(e)mie joe hin vuuftien huus
En trouwe, leuk, me nie mie joe
Ik wil alleanig me dopjes doe

Jie mo nie m’n waste doe
Jie mo nie mee ni fermielje toe
‘k oeve je held nie, outtet noe
Ik wil alleanig me dopjes doe (4x)

Ik wil ’tet doe om oe a je lopt en stit
Ik wil ’tet doe om oe a je proat en zit
Mè ik weettet a’k je mie je wuuf zie stae
Ik wille dopjes doe, mè ’t za nie ghae

Ik mo joe nie as m’n kok
En nie as m’n tuunman ok
a e’k verdriet, ‘k ‘oef nie uttroast deur joe
Ik wil alleanig me dopjes doe

Ik wil ’tet doe om oe a je lopt en stit
Ik wil ’tet doe om oe a je proat en zit
Mè ik weettet a’k je mie je wuuf zie stae
Ik wille dopjes doe, mè ’t za nie ghae

Ik mo joe nie as m’n kok
En nie as m’n tuunman ok
a e’k verdriet, ‘k ‘oef nie uttroast deur joe
Ik wil alleanig me dopjes doe

Ik wil alleanig me dopjes doe
dopjes doe (864 x)


Neem me mee ni dat stree:htje (down in the alley)

Ik ken een fijn veintje, ie is ’t hlad voe mien
‘ie weun in de steehe, ut is net een kernien
Dus neem me mee ni ut stree:htje, neem me mee ni dat stree:htje,
Neem me mee ni dat stree:htje, a je me es blie wil zie

‘k ‘oef hlad hin whiskey of stikdiere wien
Dat bier in de steehe is hoet voe mien
Dus neem me mee ni dat stree:htje, neem me mee ni dat stree:htje,
Neem me mee ni dat stree:htje, a je me es blie wil zie

a je wat wil dat a ni kerremelk smikt
Di in de steehe wordt ’t klèèr’emikt
Dus neem me mee ni de steehe, neem me mee ni de steehe,
Neem me mee ni de steehe, a je me es blie wil zie

Ik bin een pront wuuf, ik weete wat’a ‘k zoek
Ik hi ni de steehe, twi keer lienks om d’n oek
Dus neem me mee ni dat stree:htje, neem me mee ni dat stree:htje,
Neem me mee ni dat stree:htje, a je me es blie wil zie

Ik ‘oeve hin vent, uut Kats of ‘s-Heerenoek
Die vent uut de steehe ei een pillek in z’n broek
Dus neem me mee ni dat stree:htje, neem me mee ni dat stree:htje,
Neem me mee ni dat stree:htje, a je me es blie wil zie

Ik zieng nog ean vaesje, en dan hi ‘k wat anders doe
En a je me nog zoekt, wirra ‘k dan zitte weet je noe
twi keer lienks in dat stree:htje
zoeke mien in dat stree:htje
kiek hewoon in dat stree:htje
Jongers a je mien nog zoekt

Ik zieng nog ean vaesje, en dan hi ‘k wat anders doe
En a je me nog zoekt, wirra ‘k dan zitte weet je noe
twi keer lienks in dat stree:htje
zoeke mien in dat stree:htje
kiek hewoon in dat stree:htje
Jongers a je mien nog zoekt

kiek hewoon in dat stree:htje
Jongers a je mien nog zoekt

kiek hewoon in dat stree:htje
Jongers a je mien nog zoekt

Kiekieris (Too much alcohol)

Ik hoeng pas ni Kiekieris
Voe een neutj’ommak soms dorstig bin (2x)
Ik vroehe: Leng ’tet an mie waeter
Meddiedeeder hin druppel in

Ik è ’t mè op ‘edronke
En ’t smikt’n lang nie hek (2x)
Mè ‘k kreeh’un kopp’as un slehhe
En ’t schuum stoeng op m’n bek

En m’n kerel zat thuus
En die was wee nie sò blie (2x)
‘ie Zei: Je zat wee in Kiekieris
Ik kan ’t an je schuumbek zie